Zarząd spółki

Aktualnie Zarząd Spółki MODECOM S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce MODECOM S.A. pełni Pan Jakub Łozowski.

Jakub Łozowski

Założyciel oraz główny pomysłodawca spółki MODECOM S.A.

W latach 1994-1999 student Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie na wydziale Informatyki. W 1999 roku rozpoczął działalność biznesową powołując do życia spółkę MODECOM, w której do roku 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uczestniczył w przeprowadzeniu tej firmy poprzez wszystkie etapy rozwoju od spółki cywilnej aż do spółki akcyjnej. Pełniąc wcześniej funkcje prezesa w spółce z o.o., a od zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kierował z wielkim sukcesem budową znaczącej pozycji rynkowej spółki. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Logic Concept Technology sp. z o.o. – europejskiego przedstawiciela tajwańskiego holdingu Logic Concept Technology.

W 2012 roku kierował procesem debiutu spółki MODECOM na rynku NewConnect. Pod jego nadzorem spółka osiągnęła wiele sukcesów, zostając w wielu segmentach rynku niekwestionowanym liderem. Osiągnięcia te zostały dostrzeżone i nagrodzone przez niezależne ośrodki opiniotwórcze np. poprzez wielokrotnie przyznanie tytułu „Gazeli Biznesu” oraz poprzez przyznanie nagrody „VIP Biznesu”.
Prywatnie od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego sportu.