Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Łukasz Chodzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Książek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Łozowska- Klenk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Lesiakowska - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łozowski - Członek Rady Nadzorczej