Informacje o spółce

Struktura akcjonariatu

 Akcjonariusz Sesja akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział (w kapitale zakładowym) Udział ( w ogólnej liczbie głosów)
 Modecom Cyprus Ltd. A, B, C,
D nieuprzywilejowane
1 180 2842 227 718100%100%

Autoryzowany doradca

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, Polska

tel. +48 22 250 84 14
fax +48 22 250 84 17
Email: ipo@ipo.com.pl
Internet: www.ipo.com.pl
NIP: 521-33-39-423
Regon: 140116441
Numer KRS: 0000351323

ipo

Animator rynku

DOM MAKLERSKI BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27, 00-867 Bielsko – Biała, Polska
Telefon: + 33 812-84-40
Faks: + 33 812-84-42
Email: bdm@bdm.com.pl
Internet: www.bdm.com.pl
NIP: 547-02-44-972
Numer KRS: 0000008665

bdm

 

Kontakt dla Inwestorów

Siedziba: Stara Iwiczna, Polska
Adres: ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno
Telefon: +48 22 102 52 01
Faks: +48 22 102 50 05
Email: info@modecom.eu
Internet: www.modecom.com

Osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie
w Spółce MODECOM S.A. jest Pani Monika Pałgan.
e-mail: relacje.inwestorskie@modecom.eu