Raporty giełdowe

Raporty kwartalne 2018

I kwartał 2018 roku:
Raport Q1 kwartalny

II kwartał 2018 roku:
Raport Q2 kwartalny

III kwartał 2018 roku:
Raport Q3 kwartalny

Raporty kwartalne 2017

I kwartał 2017 roku:
Raport Q1 kwartalny

II kwartał 2017 roku:
Raport Q2 kwartalny

III kwartał 2017 roku:
Raport Q3 kwartalny

IV kwartał 2017 roku:
Raport Q4 kwartalny

Raporty kwartalne 2016

I kwartał 2016 roku:
Raport Q1 kwartalny

II kwartał 2016 roku:
Raport Q2 kwartalny

III kwartał 2016 roku:
Raport Q3 kwartalny

IV kwartał 2016 roku:
Raport Q4 kwartalny

Raporty kwartalne 2015

I kwartał 2015 roku:

Raport Q1 kwartalny

II kwartał 2015 roku:

Raport Q2 kwartalny

III kwartał 2015 roku:

Raport Q3 kwartalny

IV kwartał 2015 roku:

Raport Q4 kwartalny