Walne zgromadzenia

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Józefa Giersza.
Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Waldemar Giersz wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2016 r.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ( "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 7 grudnia 2016 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7) - 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". MODECOM-NWZ-_uchwaly.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". tresc-podjtych-uchwal-na-zwz-spolki-modecom-s.a.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 sierpnia 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 21 sierpnia 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_NWZ_MODECOM_21_08_2014.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dniu_24_czerwca_2015_roku.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 15 października 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_MODECOM_NWZ_15_10_2015-1.pdf