Relacje inwestorskie

Otrzymanie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwiększeniu posiadanej liczby akcji Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienia od Prezesa Zarządu o następującej treści

Otrzymanie_od_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_zawiadomienia_o_zwiekszeniu_posiadanej_liczby_akcji_Emitenta.pdf
Otrzymanie od Prezesa Zarządu zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanej liczby akcji Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienia od Prezesa Zarządu o następującej treści

Otrzymanie_od_Prezesa_Zarzadu_zawiadomienia_o_zmniejszeniu_posiadanej_liczby_akcji_Emitenta.pdf
Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa kredytowa o linię wielocelową dla klientów korporacyjnych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie prowadzonej działalności Spółki

Podpisanie_umowy_kredytowej_z_Credit_Agricole.pdf
Podpisanie aneksów do umów finansowych z Grupą PeKaO SA

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniach 9 i 10 kwietnia 2014 roku Emitent podpisał z Grupą PeKaO S.A. aneksy do umów finansowych na bieżące finansowanie prowadzonej działalności Spółki o podpisaniu umów z Grupą PeKaO S.A

Grupa_PeKaO_SA.pdf
Raport za I kwartał 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

RAPORT_I_kwartal_2014.pdf
Raport roczny jednostkowy za 2013 rok

Raport roczny jednostkowy za 2013 rok.

raport_roczny_jednostkowy_2013.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

tresc-podjtych-uchwal-na-zwz-spolki-modecom-s.a.pdf
MODECOM zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 sierpnia 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 sierpnia 2014 roku:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 sierpnia 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 21 sierpnia 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Uchwaly_NWZ_MODECOM_21_08_2014.pdf
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent") informuje, że w dniu 21
sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta
Uchwała nr 3 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, zgodnie,z którą Pani Agnieszka
Lesiakowska została powołana w skład Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2014 roku Spółka została
poinformowana o rezygnacji Pana Marcina Dobrzańskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 31
sierpnia 2014 r.

raport_biezacy.pdf