Relacje inwestorskie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 roku

Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna

Raport jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2012

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport skonsolidowany i jednostkowy za rok 2012

raport_roczny_skonsolidowany_i_jednostkowy_2012.pdf
MODECOM SA Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.

Powolanie_nowego_skladu_RN.doc.pdf
MODECOM SA sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Zarząd Modecom S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 lipca 2013 r. została podpisana z inwestorem będącym osobą fizyczną (Kupującym) umowa sprzedaży udziałów spółki zależnej MODE COM HUNGARY KFT.

sprzedaz_udzialow_w_spolce_zaleznej.pdf
Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku

raport_kwartalny_skonsolidowany_i_jednostkowy.pdf
MODECOM SA otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM SA informuje, iż w dniu 30/09/2013 r. otrzymał od swojego Dystrybutora zamówienie na łączną wartość 8 495 750 PLN netto (10 449 772,50 PLN brutto), które docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej

Istotne_zamowienie_30092013.pdf
MODECOM S.A otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17/10/2013 r. Emitent otrzymał od swojego Dystrybutora
komplet dokumentów dotyczących zamówienia sprzedaży produktu tablet FreeTAB 8001 IPS X2 3G + BLACK.

istotne_zamowienie_2013-10-17.pdf
Raport kwartalny MODECOM SA – III kwartał 2013 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2013

RAPORT_III_kwartal_2013.pdf
MODECOM SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2013 roku

Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S. A., które odbędzie się w siedzibie spółki w Ołtarzewie przy ulicy Ceramicznej 7 w dniu 17 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00

MODECOM S.A otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM SA informuje, iż w dniu 04/12/2013 r. otrzymał od swojego Dystrybutora zamówienie na łączną wartość 13 022 262 PLN netto (16 017 382,26 PLN brutto), które docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej

Isntotne_zamowienie_04_12_2013.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2013

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 17 grudnia 2013 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ.pdf