Relacje inwestorskie

Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku

raport_kwartalny_skonsolidowany_i_jednostkowy.pdf
MODECOM SA otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM SA informuje, iż w dniu 30/09/2013 r. otrzymał od swojego Dystrybutora zamówienie na łączną wartość 8 495 750 PLN netto (10 449 772,50 PLN brutto), które docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej

Istotne_zamowienie_30092013.pdf
MODECOM S.A otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17/10/2013 r. Emitent otrzymał od swojego Dystrybutora
komplet dokumentów dotyczących zamówienia sprzedaży produktu tablet FreeTAB 8001 IPS X2 3G + BLACK.

istotne_zamowienie_2013-10-17.pdf
Raport kwartalny MODECOM SA – III kwartał 2013 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2013

RAPORT_III_kwartal_2013.pdf
MODECOM SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2013 roku

Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S. A., które odbędzie się w siedzibie spółki w Ołtarzewie przy ulicy Ceramicznej 7 w dniu 17 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00

MODECOM S.A otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd Spółki MODECOM SA informuje, iż w dniu 04/12/2013 r. otrzymał od swojego Dystrybutora zamówienie na łączną wartość 13 022 262 PLN netto (16 017 382,26 PLN brutto), które docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej

Isntotne_zamowienie_04_12_2013.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2013

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 17 grudnia 2013 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ.pdf
Otrzymanie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwiększeniu posiadanej liczby akcji Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienia od Prezesa Zarządu o następującej treści

Otrzymanie_od_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_zawiadomienia_o_zwiekszeniu_posiadanej_liczby_akcji_Emitenta.pdf
Otrzymanie od Prezesa Zarządu zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanej liczby akcji Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienia od Prezesa Zarządu o następującej treści

Otrzymanie_od_Prezesa_Zarzadu_zawiadomienia_o_zmniejszeniu_posiadanej_liczby_akcji_Emitenta.pdf
Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa kredytowa o linię wielocelową dla klientów korporacyjnych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie prowadzonej działalności Spółki

Podpisanie_umowy_kredytowej_z_Credit_Agricole.pdf
Podpisanie aneksów do umów finansowych z Grupą PeKaO SA

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniach 9 i 10 kwietnia 2014 roku Emitent podpisał z Grupą PeKaO S.A. aneksy do umów finansowych na bieżące finansowanie prowadzonej działalności Spółki o podpisaniu umów z Grupą PeKaO S.A

Grupa_PeKaO_SA.pdf