Zarząd spółki

Aktualnie Zarząd Spółki MODECOM S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce MODECOM S.A. pełni Pan Jakub Łozowski.

Jakub Łozowski

Założyciel oraz główny pomysłodawca spółki MODECOM S.A.

W latach 1994-1999 student Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie na wydziale Informatyki. W 1999 roku rozpoczął działalność biznesową powołując do życia spółkę MODECOM, w której do roku 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uczestniczył w przeprowadzeniu tej firmy poprzez wszystkie etapy rozwoju od spółki cywilnej aż do spółki akcyjnej. Pełniąc wcześniej funkcje prezesa w spółce z o.o., a od zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kierował z wielkim sukcesem budową znaczącej pozycji rynkowej spółki. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Logic Concept Technology sp. z o.o. – europejskiego przedstawiciela tajwańskiego holdingu Logic Concept Technology.

W 2012 roku kierował procesem debiutu spółki MODECOM na rynku NewConnect. Pod jego nadzorem spółka osiągnęła wiele sukcesów, zostając w wielu segmentach rynku niekwestionowanym liderem. Osiągnięcia te zostały dostrzeżone i nagrodzone przez niezależne ośrodki opiniotwórcze np. poprzez wielokrotnie przyznanie tytułu „Gazeli Biznesu” oraz poprzez przyznanie nagrody „VIP Biznesu”.
Prywatnie od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego sportu.

Ponadto pełni funkcje zarządcze w następujących spółkach grupy kapitałowej MODECOM:

Modecom (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze – Prezes Zarządu
Modecom Hong Kong Ltd. z siedzibą w Hong Kongu – Prezes Zarządu
Modecom Slovakia s.r.o. z siedzibą na Słowacji – Prezes Zarządu